MVM

Memorial Manuel Vázquez Montalbán

Fundació Sant Cugat

.

Entrar

"En estas horas extraordinarias es necesario que personas dotadas del sentido de la disciplina y con dotes de mando asumamos nuestras responsabilidades, para evitar la histeria de las masas y sus efectos irreparables"

                                                                                                                             "El balneario", 1986

Com no sentir-se cridat per aquestes paraules plenes d'entusiasme? Com no voler, empesos pel liderat intel·lectual i moral de Manuel Vázquez Montalbán, intentar la tasca de renovar la seva memòria? Modestament, voldríem aplegar a ciutadans i ciutadanes que, units per la persona i l'obra, vulguin intervenir en la dinàmica social a través de la cultura del diàleg i d'aquelles accions que afavoreixin les bones pràctiques, tot visualitzant la utopia possible (que arribarà "el año que viene, si Dios quiere")