Premiats del Curs 2019-2020

.

Primer Premi :

"En Teo mesura la velocitat de la llum"

Realitzat pels alumnes Martin González Yu, Juan de Dios Gutiérrez Márquez, Santiago Romaní Ormaechea i Alberto Velasco García, de l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat.

(Tutorat pel professor Javier Talavera del Castillo)

.

Veure el treball premiat

Accèssits :

"La influència del color i la música en l'estat d'ànim", realitzat pels alumnes Miranda Doménech i Víctor Ferrer Fernández, de l'Institut Arnau Cadell.

"El personaje exiliado en la literatura de posguerra", realitzat per les alumnes Yusra Alami Marrad, de l'Institut Joaquima Pla i Farreras.

"Introducció al business intelligence i aplicació a un cas real mitjançant eines basades en SAP", realitzat per l'alumna Natàlia Pastor López, de l'Institut Leonardo da Vinci.

"De píxels a nombres. El processament matemàtic de les imatges", realitzat per les alumnes María Álvarez Quintas, Marián Encrenaz Linares, Alicia Soler Saiz, Marta Caldés Vallhonrat i Helena Monsó Mas.

Premi Joan Auladell de TR de temàtica local:

"Consulta en temps real la posició dels autobusos"

Realitzat per l'alumne Arnau Serra de Paz, de l'Institut Arnau Cadell

(Tutorat pel professor Joan Llopis)

A més de concedir-li aquest premi, el Jurat ha decidit afegir a aquest treball, fora de les bases, un accèssit al Premi MVM, que el GEL (Grup d'Estudis Locals) ha compensat amb un augment de la dotació econòmica del Premi J.Auladell..

.

.

.

Publicació del Treball de Recerca guanyador

(En procés d'edició. Es presentarà i repartirà en l'acte de lliurament del Premi MVM del Curs 2020- 2021)

..

.

Acta del Jurat del Premi MVM de Treballs de Recerca

Tornar